APOLIPOPROTEINY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


APOLIPOPROTEINY

apoproteiny; część białkowa lipoproteid. A. stanowią nośnik nierozpuszczalnych lipidów w surowicy krwi. Metodą ultrawirowania i elektroforezy (stosowana w diagnostycelaboratoryjnej zaburzeń gospodarki lipidowej) udaje się je rozdzielić na 5 frakcji: apo-A, apo-B, apo-C, apo-D i apo-E. Są one wytwarzane w wątrobie i jelitach. Dotychczas poznano conajmniej 13 apo-lipoprotein o rozmaitych funkcjach np. apo-B i szczególnie E (bogata w argininę) wykazują swoiste powinowactwo do receptorów błonowych, uczestniczących w katabolizmie niektórych frakcji lipoproteinowych (LDL, VLDL), apo-C jest ważnym aktywatorem lipazy lipoproteinowej (rozkłada trójglicerydy na wolne kwasy tłuszczowe i glicerynę), natomiast apo C i E są inhibitorami tego enzymu.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.