APLAZJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


APLAZJA

wrodzony brak narządu, które-go zawiązek istnieje (np. nerki) lub też nabyty zanik grupy komórek. Najczęściej dotyczy komórek szpiku kostnego (aplazja szpiku) będących prekursorami elementów komórkowych krwi (niedokrwistość aplastyczna). Bywa wywołana lekami np. cytostatyki, ale często jest idiopatyczna (o nieznanej przyczynie).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.