APARATY ORTOPEDYCZNE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


APARATY ORTOPEDYCZNE

różnorodne konstrukcje wytwarzane z materiałów naturalnych (drewno, skóra, metal) lub tworzyw sztucznych, które umożliwiają ortopedom i rehabilitantom realizację zadań z zakresu profilaktyki i leczenia (również zastępowania brakujących odcinków układu ruchu - protezy). Konstrukcje te występują w postaci typowej, standaryzowanej lub są wytwarzane dla indywidualnych ściśle określonych potrzeb pacjenta. Niektóre aparaty i protezy, zwłaszcza dziecięce, wymagają częstej kontroli i modyfikacji w celu dostosowania ich dla potrzeb rosnącego organizmu. W przypadkach wad i dysfunkcji nie nadających się lub nadających tylko w ograniczonym zakresie do leczenia operacyjnego, A.O. pozostają nadal podstawowym i często wyłącznym środkiem leczniczym, chociaż rozwój technik chirurgicznych znacznie ograniczył ich zastosowanie. Aparaty ortopedyczne dzieli się na: 1) unieruchamiające i stabilizujące: tutory (tuby obejmujące jeden staw) lub aparaty szynowo opaskowe stosowane w celu zablokowania czy też ograniczenia ruchu stawu, kończyny lub kręgosłupa. Znajdują zastosowanie w przypadkach: rozległych porażeń umożliwiając posługiwanie się kończyną i ograniczając niepożądane ruchy, złamań kości i uszkodzeń części miękkich układu ruchu (mięśnie, stawy, więzadła); 2) odciążające - używane do wyłączenia nacisku masy ciała na powierzchnie stawowe (np. w jałowej martwicy kości udowej, czy złamaniu kręgu - gorset odciążający), gdy grozi
odkształcenie, a jednocześnie konieczny jest ruch w stawie; 3) korekcyjne (redresyjne) -mają na celu pokonanie przykurczów stawów i odchyleń osi kończyny lub kręgosłupa (gosety np. w leczeniu skoliozy). Wykorzystuje się tutaj zarówno działanie korekcyjne elementów statycznych (zawiasy, rozporki), jak i dynamicznych (taśmy, sprężyny); 4) specjalne (nietypowe) - mające cechy aparatów różnych typów (pomocne w leczeniu dysplazji stawów biodrowych, ze sztuczny-mi źródłami zasilania umożliwiające posługiwanie się porażonymi kończynami górnymi). Osobną grupę A.O. stanowią wkładki do obuwia korygujące deformacje stóp i zmieniające rozkład obciążeń, sprzęt ułatwiający samoobsługę chorych (specjalne uchwyty do toalet, adaptacje do klawiatury komputerowej itp.) oraz wózki inwalidzkie.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.