APARAT SŁUCHOWY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


APARAT SŁUCHOWY

urządzenie służące wzmocnieniu dźwięku dla osób z upośledzeniem słuchu typu przewodzeniowego lub odbiorczego >330dB dla częstotliwości mowy. Jest również pomocny u chorych z przewagą ubytków słuchu typu odbiorczego w obrębie wysokich częstotliwości i z uszkodzeniem jednostronnym. A.S. o przewodnictwie powietrznym zakłada się zwykle do przewodu słuchowego ze szczelnym zamknięciem lub rurką otwartą i jest on generalnie lepszy od A.S. o przewodnictwie kostnym (tylko w przypadku zarośnięcia kanału słuchowego lub przewlekłego wycieku). A. pudełkowy noszony na ciele(np. w kieszeni) połączony jest ze słuchawką umocowaną w przewodzie słuchowym. Jest on najbardziej skuteczny przy głębokich ubytkach słuchu. Przy umiarkowanych i ciężkich ubytkach słuchu właściwe jest użycie A. zausznego, wkładanego za małżowinę uszną i przyłączonego giętką rurką do indywidualnego wycisku. A. zintegrowane z okularami przeznaczone są dla używających okularów na stałe. A. wewnątrzuszny jest umieszczany wewnątrz małżowiny lub przewodu słuchowego(mniej widoczny) i jest odpowiedni dla pacjentów z niewielkim ubytkiem słuchu. Najłatwiejsze do zaakceptowania kosmetycznie są A. doskonałowe. Przy jednostronnym ubytku można stosować A. CROS - mikrofon na uchu niesłyszącym przekazuje sygnał mikrokablem lub drogą radiową do ucha słyszącego (poprawa zdolności do lokalizacji dźwięku). Aparat dobiera specjalista poprzez ocenę słuchu oraz dobór elektroakustyczny i kosmetyczny A.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.