APARAT RENTGENOWSKI

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


APARAT RENTGENOWSKI

urządzenie do wytwarzania i wykorzystania promieniowania rentgenowskiego składające się m.in. z transformatora wysokiego napięcia, prostownika prądu elektrycznego, układu sterowania, lampy rentgenowskiej i ewentualnie ekranu rentgenowskiego (ekran luminescencyjny przetwarzający promieniowanie rentgenowskie w promieniowanie widzialne). A.R. posiada ołowianą obudowę, która zapobiega niekontrolowanej emisji promieni rentgenowskich z urządzenia. Dodatkowo lampa rentgenowska powoduje wytwarzanie znacznych ilości ciepła, toteż zanurzona jest w oleju, który utrzymuje odpowiednio niską temperaturę. Aparaty takie są wykorzystywane w diagnostyce rentgenowskiej.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.