APARAT CZYRNEGO

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


APARAT CZYRNEGO

metalowa konstrukcja stosowana do stabilizacji zewnętrznej złamań otwartych kości. Obecnie rzadko stosowany, wypierany przez nowocześniejsze, łatwiejsze w montażu i przyjazne dla chorego aparaty.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.