APALICZNY ZESPÓŁ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


APALICZNY ZESPÓŁ

odkorkowanie, zespół odkorowania; zanik czynności kory mózgowej charakteryzujący się trwałą utratą przytomności. Jest następstwem ciężkiego uszkodzenia półkul mózgu w wyniku rozległego urazu, przebytego zapalenia mózgu lub zatrzymania krążenia (cardiac arrest). Przyczyną odkorowania może być zbyt długo trwające niedotlenienie tkanki mózgowej spowodowane znacznym spadkiem ciśnienia tętniczego krwi, zatrzymaniem akcji serca, dużą nie wyrównaną w porę utratą krwi krążącej. Objawy w pełni rozwiniętego zespołu to: głęboka śpiączka z prężeniami lub niedowładami kończyn, odruchy patologiczne, zniesienie ruchów gałek ocznych, brak kontroli nad zwieraczami. Czynności wegetatywne mogą być zachowane, ich regulacja może być jednak zaburzona, co objawia się przyśpieszeniem tętna, spadkiem ciśnienia tętniczego krwi, zwolnieniem i brakiem regularności rytmu oddychania. Stan wegetatywny chorych, przebywających na oddziałach IOM, może trwać nawet kilka lat, jest jednak nieodwracalny.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.