AORTY ROZWARSTWIENIE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AORTY ROZWARSTWIENIE

tętniak rozwarstwiający; stan chorobowy związany z wysoką śmiertelnością, charakteryzujący się pęknięciem błony wewnętrznej aorty, przez które krew dostaje się jej ściany, oddzielając błonę środkową od przydanki. Postępujący słup krwi tworzy rzekomy kanał wewnątrz ściany aort)', rozciągający się zwykle w kierunku obwodowym od miejsca pęknięcia. Może dojść do zamknięcia odgałęzień aorty i zatrzymania tam przepływu krwi, niedomykalności zastawki aortalnej, natomiast bezpośrednią przyczyną śmierci jest zwykle pęknięcie aorty, zwykle do worka osierdziowego lub lewej jamy opłucnowej. Niekiedy rzekomy kanał może przebić się na powrót do właściwego światła naczynia. R. może powstać w każdym miejscu aorty, ale najczęściej w odcinku do 5cm od jej początku oraz tuż poniżej odejścia lewej tętnicy podobojczykowej w odcinku zstępującym aorty. U podłoża większości tętniaków rozwarstwiających leżą zmiany zwyrodnieniowe ściany naczynia, wywołane głównie nadciśnieniem tętniczym lub miażdżycą, rzadziej są wynikiem wad budowy tkanki łącznej (np. zespół Marfana) lub urazów (także jatrogennych np. przy cewnikowaniu naczyń). Głównym objawem jest nagły ból o przeszywającym charakterze, umiejscowiony w okolicy przedsercowej lub międzyłopatkowej. Ból przemieszcza się wraz z poszerzaniem kanału tętniaka. Innym częstym objawem jest niewydolność tętnicza, to znaczy zawał serca lub jelita, udar mózgowy, niedowład lub porażenie kończyn dolnych (zamknięcie dopływu krwi do rdzenia kręgowego). Objawy te mogą imitować zator tętniczy. Rozpoznanie opiera się
na badaniu klinicznym, ultrasonografii (w tym przezprzełykowej), aortografii lub tomografii komputerowej z kontrastem wewnątrznaczyniowym. Leczenie odbywa się na oddziale intensywnej terapii, gdzie głównym zadaniem jest obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Zabieg operacyjny jest wskazany praktycznie we wszystkich R. aort)' piersiowej i większości brzusznej. Pomimo prawidłowego leczenia przeżycie 5 letnie wynosi około 60%.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.