AORTY KOARKTACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AORTY KOARKTACJA

zwężenie cieśni aorty w odcinku dalszym w stosunku do lewej tętnicy podobojczykowej, w miejscu odejścia przewodu tętniczego Botalla. Choroba rozpoznawana jest w wieku niemowlęcym, może mieć przebieg ostry w postaci nagle narastającej niewydolności krążenia z zapaścią. Stan ten wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej. Po wyrównaniu stanu klinicznego dziecka podejmuje się leczenie chirurgiczne polegające na zamknięciu drożnego przewodu. U dzieci starszych z koarktacją aorty wartości ciśnienia krwi badanego na kończynach górnych są wyższe niż pomiary na kończynach dolnych. Stwierdza się niesymetryczne tętno na poszczególnych tętnicach obwodowych, opóźnienie, osłabienie lub brak tętna. Widoczne jest czasem tętnienie tętnic szyjnych. Nad sercem słyszalny jest szmer skurczowy. We wczesnym dzieciństwie choroba może prowadzić do niewydolności serca, zahamowania rozwoju dziecka, nadpobudliwości, duszności. Na klatce piersiowej widoczna jest sieć krążenia obocznego. Pomocna w diagnostyce jest ultrasonografia metodą Dopplera. W obrazie radiologicznym klatki piersiowej można stwierdzić ubytki kostne dolnych krawędzi żeber. Leczeniem z wyboru jest leczenie chirurgiczne.


Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.