AORTY BRZUSZNEJ TĘTNIAK

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AORTY BRZUSZNEJ TĘTNIAK

miejscowe rozszerzenie aorty brzusznej, które może być wywołane przez szereg różnych przyczyn jak: rozwarstwienie ściany aorty, uraz, miażdżycę, nadciśnienie tętnicze, gruźlicę, bakteryjne zapalenie wsierdzia, kiłę, w zespole Marfana, w zespole Takayasu. Przez dłuższy okres czasu tętniak, nawet średnicy 5-7cm może nie dawać objawów klinicznych poza wyczuwalnym tętnieniem podczas badania palpacyjne-go śródbrzusza. Pękający tętniak powoduje bóle w nadbrzuszu, w przebiegu ostrym szybko prowadzi do znacznego wykrwawienia i zgonu chorego. Leczenie tętniaka jest chirurgiczne - polega najczęściej na wszyciu protezy naczyniowej lub metodą endoskopową, na wprowadzeniu do światła naczynia odpowiedniego stentu.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.