AORTOGRAFIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AORTOGRAFIA

radiologiczne badanie aorty z użyciem kontrastu; kontrast podaje się przez specjalny cewnik wprowadzony do aorty wstecznie przez jedną z tętnic udowych w znieczuleniu miejscowym.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.