ANTYTROMBINA III

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ANTYTROMBINA III

AT III; składnik układu proteaz zobojętniających enzymy układu krzepnięcia. Jest głównym inhibitorem dla trombiny, czynników Xa i IXa. W obecności heparyny jej siła działania ulega zwielokrotnieniu. Jej niedobór zwiększa ryzyko zakrzepicy wewnątrznaczyniowej.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.