ANTYPSYCHIATRIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ANTYPSYCHIATRIA

radykalny kierunek nauki zaprzeczający istnieniu chorób psychicznych oraz potępiający terapię biologiczną tych chorób i jej instytucjonalny charakter. Według antypsychiatrii, pacjenci placówek psychiatrycznych nie są osobami chorymi, ale jednostkami, które nie przyjmują wartości i norm społecznych. Zwolennicy antypsychiatrii głosili, że pojęcie choroby psychicznej jest narzędziem represji społeczeństwa wobec nonkonformistycznych jednostek, a psychiatria służy głównie uniknięciu odpowiedzialności ludzi za swoje postępowanie.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.