ANTYPORT

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ANTYPORT

transport przez błony cytoplazmatyczne przy udziale transporterów 2 substancji w przeciwnych kierunkach. Odgrywa zasadniczą rolę w transporcie substancji w kanalikach nerkowych np. transport jonów sodu w jednym kierunku napędza przemieszczanie się jonów potasu w przeciwnym, a czynność ta zużywa mniej energii.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.