ANTYONKOGENY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ANTYONKOGENY

geny hamujące przemianę nowotworową komórek. Skutkiem ich defektu jest wyeliminowanie mechanizmów skutecznej naprawy uszkodzonego w wyniku różnych procesów fizycznych i chemicznych materiału genetycznego (DNA), a tym samym kontroli cyklu rozmnażania i apoptozy.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.