ANTYMETABOLITY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ANTYMETABOLITY

związki chemiczne uniemożliwiające normalny przebieg przemiany materii w żywej komórce na skutek zastępowania prawidłowych metabolitów w ważnych procesach biochemicznych (np. niektóre antybiotyki są antymetabolitami specyficznych dla bakterii szlaków przemiany materii, nie wpływając na gospodarza), a także dzięki strukturalnemu podobieństwu do związków istotnych dla przemian wewnątrzkomórkowych, zwłaszcza syntezy DNA i RNA, blokują te przemiany prowadząc najczęściej do śmierci komórki. Są też konkurencyjnymi inhibitorami enzymów.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.