ANTYGENY ZGODNOŚCI TKANKOWEJ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ANTYGENY ZGODNOŚCI TKANKOWEJ


występują na większości komórek organizmu. Oznaczenia A. u człowieka mają znaczenie praktyczne w doborze dawców przeszczepów oraz w badaniach medycyny sądowej wykluczających ojcostwo. Oznacza się je na limfocytach (HLA - ang. human leucocyte antigens) gdyż są łatwo dostępne, a antygeny są na nich silnie wyrażone. Obecnie silnie rozwijają się badania współzależności między układem HLA, a zapadalnością na choroby autoimmunizacyjne. Ustalono dodatnią zależność występowania antygenów HLA-B,_, DR3, DR4, HLA-B8, a ryzykiem wystąpienia choroby.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.