ANTYGENY TOWARZYSZĄCE NOWOTWOROM

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ANTYGENY TOWARZYSZĄCE NOWOTWOROM

TAA (ang. tumor associated antigens); antygeny specyficzne dla komórek guza, które ujawniają się po ich przemianie nowotworowej. U ludzi wykazano ich istnienie w chłoniaku Burkitta, neuroblastoma, czerniaku złośliwym, mięsaku kości i niektórych nowotworach przewodu pokarmowego. Niestety nie wszystkie TAA są wystarczająco immunogenne dla organizmu gospodarza. Trwają jenak prace nad wykorzystaniem odpowiedzi odpornościowej na nowotwór w leczeniu np. szczepionka przeciwko czerniakowi złośliwemu.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.