ANTYGEN

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ANTYGEN

substancje białkowe, polisacharydowe lub kwasy nukleinowe pobudzające organizm do wytwarzania przeciwciał. Mogą być wprowadzone do organizmu z zewnątrz, np. bakterie, obce białka (przeszczepy narządów lub tkanek, transfuzje krwi, surowice i szczepionki), są także obecne wewnątrz organizmu naturalnie i w sytuacjach patologicznych stymulują organizm do produkcji przeciwciał. Wykazują zdolność swoistego reagowania z przeciwciałami (cząsteczki przeciwciała rozpoznają miejsce wiązania w antygenie - epitop lub determinanta anty-genowa) w wyniku, których dochodzi do zlepiania (aglutynacji), wytrącania(sedymentacji) lub rozpuszczania (lizy).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.