ANTYGEN KARCYNOEMBRIONALNY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ANTYGEN KARCYNOEMBRIONALNY

CEA; kompleks polisacharydowo-białkowy wykrywany w rakach okrężnicy i prawidłowych płodowych tkankach jelit, trzustki i wątroby. Wykrywany testami radioimmunologicznymi, ale ich swoistość jest niska, gdyż dodatni wynik testu może wystąpić u palaczy tytoniu, w marskości wątroby, wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego oraz innych procesach nowotworowych (np. raku sutka, trzustki, pęcherza moczowego, jajnika i szyjki macicy). Monitorowanie stężenia CEA może być użyteczne w wykrywaniu nawrotów, gdy pierwotnie rakowi towarzyszy-podwyższone stężenie A.K.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.