ANTYESTROGENY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ANTYESTROGENY

związki zdolne do przeciwnego działania w narządach docelowych niż estrogeny. Działają głównie w komórkach narządów wrażliwych na estrogeny (sutek, macica, pochwa, podwzgórze, przysadka) blokując ich działanie. W warunkach fizjologicznych naturalnym A. jest progesteron (antyestradiol). Preparaty A. są stosowane w stanach hiperestrogenizmu np. zespół napięcia przedmiesiączkowego oraz w celu wywołania hipoestrogenizmu (np. w endometriozie i hormonozależnych nowotworach kobiecych narządów płciowych).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.