ANTYEMETYKI

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ANTYEMETYKI

leki przeciwwymiotne; leki obniżające pobudliwość ośrodka wymiotnego oraz znoszące ruchy antyperystaltyczne żołądka, hamując odruchy wymiotne; stosowane m.in. w chorobie lokomocyjnej.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.