ANTYBIOTYP

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ANTYBIOTYP

ANTYBIOTYP-antybiotykotyp; określa rodzaj antybiotyków, na które wrażliwa jest wyhodowana bakteria. Antybiotyp stanowi podstawę racjonalnej antybiotykoterapii (stosowanie leku o udowodnionej in vitro aktywności wobec wykrytej bakterii), jednakże modyfikacja odpowiedzi na lek w warunkach ciała ludzkiego, może w znacznym stopniu zmienić spodziewane efekty.
Zobacz również, zioła ANTYBIOTYP:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.