ANTYBIOTYKOZALEŻNOŚĆ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ANTYBIOTYKOZALEŻNOŚĆ

zjawisko polegające na tym, że podczas leczenia antybiotykami pojawia się populacja bakterii zależnych od antybiotyku. Zależnie od stopnia zależności zauważa się zupełny brak lub spowolnienie wzrostu, jeśli w pożywce hodowlanej nie ma antybiotyku np. u chorych na gruźlicę długotrwale leczonych streptomycyną zauważono, że pojawiły się populacje prątków wyizolowanych od chorego, które dużo lepiej rozwijają się na pożywce z antybiotykiem, niż bez.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.