ANTYBIOGRAM

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ANTYBIOGRAM

antybiotykogram, antybiotykowrażliwość; określa opisowo wrażliwość wyhodowanej w warunkach laboratoryjnych kultury bakteryjnej na antybiotyki. Pobrany od pacjenta w warunkach aseptycznych materiał biologiczny posiewa się na odpowiednie podłoża zawierające odżywki stymulujące wzrost kolonii bakteryjnych, po czym, stosując odpowiednie krążki nasączone antybiotykiem, ocenia się rozległość obszaru martwicy kolonii.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.