ANOSMIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ANOSMIA

brak węchu; częsty, lecz nierozpoznawalny, gdy jest zaburzeniem jednostronnym. Powstaje w wyniki schorzeń wewnątrz nosowych (obrzęk lub przeszkoda w nosie uniemożliwiająca dotarcie zapachu do okolicy węchowej, zniszczenie nabłonka zmysłowego w wyniku przewlekłych, zanikowych nieżytów nosa, w zakażeniach wirusowych, ziarniniakach i nowotworach) lub wewnątrz-czaszkowych (uszkodzenie włókienek nerwu węchowego, opuszki, dróg węchowych lub ośrodków węchu w korze mózgowej). Anosmia może być też wrodzona w hipogonadyzmie męskim (zespół Kallmanna). Większość chorych z anosmią prawidłowo postrzega pod-stawowe smaki (słodki, gorzki, słony i kwaśny), ale nie czują aromatów. Leczenie jest przyczynowe, w przypadku trwałych uszkodzeń anatomicznych niemożliwe.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.