ANOMIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ANOMIA

niezdolność do nazywania przedmiotów wynikająca z uszkodzenia (zawał, guz, uraz, krwotok) ośrodków mowy w lewej półkuli mózgu. Jest postacią afazji ruchowej lub czuciowej.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.