ANOKSJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ANOKSJA

brak tlenu w tkankach; wywołana jest miejscowymi lub ogólnoustrojowymi zaburzeniami krążenia krwi (np. ostre niedokrwienie kończyny, zawał serca, udar niedokrwienny mózgu, wstrząs) lub obecnością czynników uniemożliwiających wymianę tlenu między krwią, a tkankami. Po pewnym czasie, różnym dla różnych tkanek, dochodzi do ich martwicy. W obniżonej temperaturze otoczenia czas ten można wydłużyć; amputowana kończyna górna ulega martwicy (tkanka mięśniowa) po 6 godzinach w temperaturze pokojowej, w temperaturze zbliżonej do 4°C czas ten wydłuża się do 12 godzin; umiejscowienie obciętej w wyniku urazu kończyny w worku wypełnionym jałową 0,9% solą lub jej owinięcie namoczoną w soli jałową gazą, a następnie umieszczenie worka w wodzie z lodem przedłuża okres przydatności kończyny do replantacji.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.