ANODYNIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ANODYNIA

brak odczuwania bólu; objaw uszkodzenia dróg czuciowych z receptorów bólowych, zarówno w odcinku najbardziej obwodowym (zakończenia bólowe np. zniszczone w oparzeniu III5) jak i w ośrodkach mózgowych
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.