ANIZEIKONIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ANIZEIKONIA

różnica wielkości obrazów pomiędzy okiem prawymi lewym, mogąca prowadzić do trudności w zlewaniu się obrazów lub tłumienia jednego z nich. Nie dochodzi do zlewania się w korze mózgu dwóch obrazów z siatkówki o różnej wielkości w jeden, w korze mózgu. W efekcie oko gorsze nie bierze udziału w procesie widzenia. Powstaje w wyniku usunięcia soczewki z jednego oka (operacja zaćmy) lub po nieprawidłowej korekcji szkłami w znacznej anizometropii (różnica wielkości obrazów siatkówkowych w obu oczach przekracza 15%).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.