ANIRIDIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ANIRIDIA

wrodzony brak lub niedorozwój tęczówki; jest rzadką, obustronną chorobą występująca w czterech odmianach: z prawidłową lub obniżoną ostrością wzroku, z guzem nerki Wilmsa, z upośledzeniem umysłowym. Nasilenie wady może być różne: od całkowitego braku tęczówki do jej łagodnego niedorozwoju; często współistnieją wady rogówki, soczewki i tylnego odcinka oka.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.