ANILINA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ANILINA

aminobenzen; substancja stosowana do produkcji barwników leków, tworzyw sztucznych, materiałów wybuchowych, a także do barwienia preparatów tkankowych w pracowniach histopatologicznych. Bezbarwna, oleista ciecz, której opary o charakterystycznym zapachu są bardzo trujące m.in. niszczą erytrocyty powodując methemoglobinemię. Zatrucie może być początkowo bezobjawowe (do poziomu 10% methemoglobiny). W latach sześćdziesiątych XX w. odkryto rakotwórcze działanie barwników anilinowych u robotników w fabrykach włókienniczych (poanilinowy rak pęcherza moczowego jeden z pierwszych wykrytych przemysłowych czynników kancerogennych).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.