ANHYDRAZA WĘGLANOWA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ANHYDRAZA WĘGLANOWA

dehydrataza węglanowa; enzym zawierający cynk, katalizujący reakcję H,C03^CO, + H,0. Występuje w erytrocytach, trzustce, błonie śluzowej żołądka i nerkach, biorąc udział w wydalaniu CO, przez płuca, tworzeniu HO w żołądku, regulacji odczynu moczu i równowagi kwasowo-zasadowej organizmu.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.