ANGIOULTRASONOGRAFIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ANGIOULTRASONOGRAFIA

badanie naczyń tętniczych i żylnych przy użyciu fal ultradźwiękowych. Umożliwia ocenę położenia, wielkości i budowy naczynia (ultrasonografia wewnątrznaczyniowa), obrazuje obecność skrzeplin w jego świetle. Przy zastosowaniu układu rejestracji dopplerowskiej pozwala ocenić wielkość, rodzaj i kierunek przepływu krwi. Obrazowanie struktur anatomicznych za pomocą fal ultradźwiękowych jest całkowicie nieszkodliwą, powtarzalną metodą diagnostyczną umożliwiającą ocenę badanych obszarów w ruchu. Daje to możliwość obserwacji czynności badanego narządu.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.