ANGIOTENSYNA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ANGIOTENSYNA

polipeptyd, składnik układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) kontrolującego wydzielanie aldosteronu przez nadnercza, a pośrednio powodujący wzrost ciśnienia tętniczego krwi. W surowicy krwi angiotensyna I jest przekształcana w angiotensynę II przy pomocy wydzielanego przez komórki śródbłonka naczyń enzymu konwertazy angiotensyny. Angiotensyna II pobudza korę nadnerczy do produkcji aldosteronu.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.