ANGIOPLASTYKA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ANGIOPLASTYKA

1) Angioplastyka balonowa- PTA (ang. percutaneus transluminal angioplasty) przezskórne wewnątrznaczyniowe poszerzenie tętnicy polega na wprowadzeniu do światła tętnicy cewnika zakończonego balonikiem. Ciśnienie w baloniku waha się od 4 do 10 atmosfer i jest kontrolowane za pomocą strzykawki z manometrem. Wskazaniem do angioplastyki balonowej są zwężenia i krótkie niedrożności tętnic obwodowych, których przyczyna jest miażdżyca, przerost włóknisto-mięśniowy, przebyte operacje, zmiany popromienne. Metodą tą najczęściej poszerzane są tętnice biodrowe, udowe, nerkowe i podobojczykowe. 2) Angioplastyka dynamiczna - polega na przezskórnym mechanicznym udrożnieniu światła tętnicy przy użyciu cewników zakończonych obracającymi się ostrzami. Ostrza drążą w tętnicy tunel o średnicy 2-3 mm. 3) Angioplastyka laserowa - do niedrożnego odcinka naczynia doprowadza się promień lasera. Skuteczność tego rodzaju zabiegów oceniana jest na pnad 80%. 4) Angioplastyka tętnic wieńcowych - PTCA (ang. percutaneus transluminal coronary angioplasty); często wykonywany zabieg w zwężeniach tętnic wieńcowych, dzięki rewaskularyzacji zmniejsza się obszar niedokrwienia mięśnia sercowego, chory może uniknąć rozległego zabiegu kardiochirurgicznego wszczepienia by-passów. 5) Angioplastyka z zastosowaniem stentów -w czasie poszerzania lub udrażniania złożonych naczyń wprowadza się przezskórne endoprotezy - stenty, które kształtem zbliżone są do walca. Niektóre stenty są samorozprężalne, dzięki właściwościom sprężystym wszczepiają się w ścianę tętnicy.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.