ANGIONEUROPATIE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ANGIONEUROPATIE

choroby czynnościowe naczyń krwionośnych. Charakteryzują się występowaniem zaburzeń naczynioruchowych, które najczęściej nie powodują następstw organicznych, choć mogą niekiedy być ich początkiem lub im towarzyszyć. Do angioneuropatii zalicza się: chorobę Raynauda i akrocyjanozę (sinica samorodna kończyn).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.