ANGIOGRAFIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ANGIOGRAFIA

arteriografia; badanie rentgenowskie naczyń krwionośnych polegające na wykonaniu serii zdjęć (angiogramów) po uprzednim wprowadzeniu do nich środka cieniującego. Z uwagi na wysoki stopień powikłań związanych z podawaniem środka cieniującego stosuje się nowocześniejsze, bezpieczniejsze metody. Angiografia cyfrowa subtrakcyjna - (DSA, CAS) nowoczesna metoda obrazowania naczyń krwionośnych, która umożliwia uzyskiwanie obrazów o dobrej jakości przy mniejszej ilości środka cieniującego i przy małych różnicach kontrastu. Angiografia metodą tomografii komputerowej - umożliwia otrzymanie trójwymiarowych obrazów naczynia po podaniu środka cieniującego przy pomocy tomografii komputerowej. Angiografia metodą rezonansu magnetycznego - umożliwia uwidocznienie naczyń krwionośnych i przepływu krwi bez podawania środka cieniującego.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.