ANGINA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ANGINA

ostre zapalenie migdałków podniebiennych; choroba wywołana najczęściej przez paciorkowce i wirusy. Rozpoczyna się nagle bólem gardła i gorączką, którym towarzyszą dreszcze, ból głowy oraz ból mięśni i stawów. Często występuje powiększenie węzłów chłonnych podżuchwowych. Migdałki podniebienne są powiększone, przekrwione i pokryte żółtawym nalotem. Choroba ustępuje samoistnie po kilku dniach, mogą jednak wystąpić groźne powikłania, jak: zapalenie wsierdzia, stawów, nerek, ostre zapalenie ucha i bakteriemia.
Zobacz również, zioła ANGINA:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.