ANGINA PLAUTA-VINCENTA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ANGINA PLAUTA-VINCENTA

angina wrzodziejąco-btoniasta; bakteryjna angina występująca głównie u mężczyzn, spotyka częściej osoby dorosłe. Wywoływana przez występujące w symbiozie drobnoustroje: krętki (Borrelia Vincenti) oraz pałeczki wrzecionowate (Fusobacterlum Plauti-Vincenti). Charakteryzuje się występowaniem owrzodzeń w obrębie gardła i migdałków, a czasem również policzka, warg i dziąseł. Zmiany występują na jednym migdałku i mają charakter brudnoszarego nalotu. Główna dolegliwość to lekkie bóle gardła - po stronie zmienionego migdałka - nasilają się przy połykaniu. Powiększone są węzły chłonne po stronie chorego migdałka. Charakterystyczny jest przykry zapach z ust chorego, a niekiedy dołączające się ostre martwicze wrzodziejące zapalenie dziąseł. Charaktery-styczne jest to, że poza ciężkim miejscowym stanem zapalnym, ogólne objawy są stosunkowo łagodne. Do leczenia wykorzystuje się antybiotyki i salicylany.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.