ANEUPLOIDALNOŚĆ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ANEUPLOIDALNOŚĆ

anomalia polegającą na obecności jednego bądź kilku dodatkowych chromosomów, bądź braku jednego lub kilku chromosomów. Osoba, która zawiera o jeden chromosom mniej w diploidalnym zestawie chromosomów to monosomik (monosomia - oznaczana jest symbolem 2n-1), np. w zespole Turnera. Osoba zawierająca jeden dodatkowy chromosom to trisomik (trisomia - 2n + 1), np. w zespole Downa. Osoba zawierająca dwa dodatkowe chromosomy to - tetrasomik (tetrasomia- 2n + 2), bardzo rzadka mutacja - na świecie zidentyfikowano zaledwie ok. 100 przypadków. Aneuploidalność jest na ogół skutkiem zaburzenia podziału mejotycznego, ewentualnie mitotycznego, polegającego na nieprawidłowym rozejściu się chromosomów w anafazie.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.