ANESTETYKI

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ANESTETYKI

substancje wywołujące znieczulenie ogólne poprzez odwracalne hamowanie przekazywania bodźców nerwowych i osłabienie aktywności siatkowo korowej. Anestetyki mają na celu zniesienie czucia bólu, wyłączenie świadomości i osłabienie odruchów. Anestetyki podawane mogą być poprzez drogi oddechowe w postaci gazów lub dożylnie
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.