AMYLOIDOZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AMYLOIDOZA

skrobiawica; uogólnione lub umiejscowione odkładanie się amyloidu poza komórkowo, w tkance śródmiąższowej różnych narządów, w sąsiedztwie włókien siateczki lub włókien kolagenu. Zajęte narządy są powiększone i twardsze -słoninopodobne. Amyloid to białko przypominające skrobię, występuje w organizmie przy długo trwających procesach zapalnych, zaburzając prawidłową wymianę między krwią a komórkami. Skrobiawica uogólniona: pierwotna (występuje rzadko); rodzinna (np. gorączka śródziemnomorska, z odkładaniem się amyloidu w nerkach); wtórna (najczęstsza, towarzyszy niektórym przewlekłym chorobom podstawowym). Amyloid A, odkłada się w wątrobie, śledzionie, nerkach, nadnerczach, przewodzie pokarmowym przy: zapaleniach szpiku kostnego, rozstrzeniach oskrzeli, gruźlicy, kile, trądzie, RZS, kolagenozach, chorobie Crohna, ziarnicy złośliwej. Amyloid L odkłada się w mięśniu serca, języku, przewodzie pokarmowym, nerkach, nerwach w szpiczaku mnogim, Ch. Waldenstroma. Amyloid B odkłada się w ścięgnach i stawach chorych dializowanych. Skrobiawica umiejscowiona: np. odkładanie się amyloidu E w trzustce w przebiegu cukrzycy typu II. Objawy kliniczne zależne są od miejsca, gdzie odkłada się amyloid - w przypadku nerek występuje białkomocz, zespół nerczycowy, serca (kardiomiopatia), przewód pokarmowy (biegunki, zespół złego wchłaniania, układ nerwowy - polineuropatie), skóra (złogi lokalne). Leczenie: w skrobiawicy wtórnej polega na leczeniu choroby podstawowej. Rokowanie w skrobiawicy nerek i serca jest niekorzystne.


Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.