AMYLAZY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AMYLAZY

diastazy; enzymy trawiące skrobię; wyróżnia się a-amylazę i p-amylazę. a amylaza, wydzielana przez gruczoły ślinowe i trzustkę, jest endoglikozydazą i hydrolizuje wewnętrzne wiązania a-1,4-glikozydowe skrobi dając maltozę, maltotriozę i a-dekstrynę. p-amylaza, występująca w słodzie otrzymywanym z jęczmienia i innych zbóż, hydrolizuje skrobię do maltozy poprzez kolejne odłączanie dwóch reszt glukozy z nieredukujących końców. Aktywność amylazy mierzy się jako test diagnostyczny, który może świadczyć o uszkodzeniach trzustki.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.