AMPLIFIKACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AMPLIFIKACJA

zwielokrotnienie liczby kopii genu. Może zachodzić jako efekt na nasilone zapotrzebowanie na produkty niektórych genów. Umożliwia powstanie większej liczby kopii danego genu, a tym samym zwiększenie transkrypcji oraz późniejszej translacji mRNA, niezbędne w pewnych okresach rozwoju komórki.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.