AMNIOPUNKCJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AMNIOPUNKCJA

amniocenteza; najczęściej stosowana metoda diagnostyki prenatalnej w II trymestrze ciąży. Zwykle wykonywana w 15-17 tygodniu ciąży. Pod kontrolą ultrasonografii wprowadza się igłę do nakłuć lędźwiowych przez ścianę brzucha do zbiornika płynu owodniowego. Pobiera się 20-30 ml płynu owodniowego, po czym usuwa się igłę. Z amniopunkcja wiąże się pewne ryzyko zarówno dla matki, jak i płodu, choć zachorwalność matek lub uszkodzenia płodu nie są częste. Prawdopodobieństwo powikłań po amniopunkcji nie przekracza 0,5 %. Wskazaniami do amniopunkcji są m.in.: zaawansowany wiek matki, poprzednie dziecko z wadą, matczyna cukrzyca insulinozależna.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.