AMIOTROFIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AMIOTROFIA

zanik mięśni; zmniejszenie masy mięśni szkieletowych. Podłożem zmian zanikowych może być: zanik mięśni miogen-ny lub miopatyczny - najczęściej wrodzony i postępujący jako następstwo wrodzonego zaburzenia przemiany materii mięśni, z układowym niedoborem enzymatycznym. Ten typ zaniku mięśni może być też wtórny przy zapaleniu mięśni, w takich chorobach jak: szkorbut, hemofilia, po rozległych urazach mechanicznych, oparzeniu; zanik mięśni neutralny w dziedzicznym zwyrodnieniu nerwowo-korzeniowym, neuropatii zwyrodnieniowej, jako idiopatyczny: w chorobach Duchenn'e, Erba-Landouzy'ego; jako neuralgiczny: w chorobach splotu barkowego, jako mózgowo-rdzeniowy w stwardnieniu zanikowym bocznym, postępującym porażeniu opuszkowym; zanik mięśni neurogenny lub neuropatyczny - jako wynik ubytku, rozpadu przynależnych nerwów - uszkodzenie drugiego neuronu ruchowego np. poliomyelitis, polioneuropatie toksyczne, w syringomielii; zanik mięśni prosty ścieczenie włókien lub ubytek ilościowy włókien mięśniowych w wyniszczeniu, starości, z nieczynności.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.