AMINY KATECHOLOWE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AMINY KATECHOLOWE

katecholamlny; związki czynne biologicznie. Główne katecholaminy znalezione w organizmie to noradrenalina (norepinefryna), adrenalina (epinefryna) i dopamina. Powstają one w wyniku hydroksylacji i dekarboksylacji aminokwasów fenyloalaninyi tyrozyny. Enzym przekształcający fenyloalaninę (hydroksylaza fenyloalaninowa) znajduje się przede wszystkim w wątrobie. Tyrozyna jest transportowana do wnętrza neuronów wydzielających katecholaminy i do komórek rdzenia nadnerczy, w których cytoplazmie przekształcana jest w DOPA,a następnie w dopamine, przez hydroksylazę tyrozynową i dekarboksylazę DOPA. Następnie dopamina w pęcherzykach ziarnistych jest przekształcana w noradrenalinę przy udziale enzymu - (3-hydroksylazy dopaminy. Noradrenalina może następnie, poprzez cytoplazmatyczny enzym, zostać przekształcona w adrenalinę. Katecholaminy uwalniane są z neuronów układu autonomicznego i z komórek rdzenia nadnerczy na drodze egzocytozy. Działają na receptory a i (3 oraz na receptory dopaminowe, po czym ulegają zwrotnemu wychwytowi, co umożliwia ich ponowne wykorzystanie. Część amin katecholowych jest metabolizowana do nieaktywnych biologicznie związków na drodze reakcji utleniania i metylowania. W reakcjach tych biorą udział enzymy MAO i COMT. Istnieją leki blokujące wychwyt zwrotny amin lub blokujące enzym MAO, stosowane między innymi w psychiatrii.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.