AMETASTAZJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AMETASTAZJA

(gr. zaprzeczenie); pojęcie z zakresu embriologii oznacza zaburzenie rozwoju tkanek, polegające na braku prawidłowej migracji komórek, co może by przyczyną różnych patologii klinicznych n| okrężnica olbrzymia spowodowana brakier zwojów nerwowych w ścianie jelita.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.