AMEBIOZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


AMEBIOZA

pełzakowica, czerwonka pełzakowa, czerwonka amebowa; choroba inwazyjna jelita grubego wywołana trofozoitami ameby (pełzaka) Entamoeba histolytica. Najczęściej jest to zakażenie bezobjawowe, jeśli objawy kliniczne są obecne, to mogą być różnie nasilone, od łagodnej biegunki do czerwonki. W krajach o klimacie umiarkowanym większość infekcji pozostaje bezobjawowa lub ma przebieg łagodny (zaparcia, łagodne biegunki, pobolewania brzucha i wzdęcia), natomiast w krajach tropikalnych częsta jest czerwonka z napadami krwawo-śluzowej biegunki. Ruchliwe trofozoity wydalane są z kałem i giną, ale część przechodzi w jelicie w stadium cysty, odpornej na niekorzystne warunki środowiska. Cysta jest postacią zakaźną ameby i przenosi się na ludzi w podobny sposób jak bakterie Schigella. Poza objawami ostrej czerwonki, obecność pełzaka może powodować liczne powikłania, np. ropień wątroby, a nawet skóry, zapalenie wyrostka robaczkowego. Leczenie polega na nawadnianiu chorego, a także podawaniu metronidazolu.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.